ELEKTRONINĖ DAŽYTOJŲ MOKYMO/KVALIFIKACIJOS KĖLIMO PROGRAMA

Suprasdami, kad paruošėjų ir dažytojų kvalifikacija yra raktas į remonto kokybės stabilumą Standox sukūrė patogų ir išsamų įrankį tobulinimuisi elektroninėje erdvėje. Tai Standox mokymų programa MiKey. Programa sudaryta iš 8 modulių. 7 moduliai skirti saugos darbe ir bendrosios remonto technologijos supratimui. 8-as modulis supažindina su Standox produktais. Programa yra patogi vartotojui, nes galima prisijungti bet kada iš bet kurio kompiuterio ten kur yra interneto ryšys. Tai leidžia neatitraukti personalo darbo valandomis. Mokymus galima praeti per kelis kartus ir atliekant testą gaunamas teorinių žinių įvertinimas. 

Tapę mūsų klientu, turėsite galimybę naudotis šiuo įrankiu nemokamai. Kreipkitės į mus bendruoju telefonu +370 614 08687 arba elektroniniu paštu pagalba@exprofesso.lt .